Về chúng tôi

Công ty trách nhiệm hữu hạn Nanchang Cemented Carbide (NCC) là một công ty do nhà nước kiểm soát, có nguồn gốc từ Nhà máy 603 được thành lập vào tháng 5 năm 1966. Được đổi tên thành Nhà máy cacbua xi măng Nam Xương vào năm 1972. Công ty đã cải cách thành công hình thức sở hữu vào tháng 5 năm 2003 để chính thức thành lập Nanchang Cemented Carbide Limited Liability Company, do Công ty TNHH Vật liệu Công nghệ cao Vonfram Trung Quốc trực tiếp quản lý và nó cũng là một doanh nghiệp con cốt lõi của China Minmetals Group Co., Ltd.

  • 212

Tin tức

Sản phẩm mới nhất